Working Time : 08:00AM - 9:00PM
 • 785-797-7377

  12105 Brookhurst St Ste C Garden Grove CA 92840

 • contact@jpxpress.net

  Have Any Question?

 • 785-797-7377

  12105 Brookhurst St Ste C Garden Grove CA 92840

 • contact@jpxpress.net

  Have Any Question?

YÊU CẦU TẠO LABEL NỘI ĐỊA

Giá cho hàng quà biếu

Sài Gòn: 3.5$/lbs
Tỉnh gần và tỉnh Miền Trung: 4$/lbs
Các Tỉnh Miền Bắc: 4.5/lbs

LƯU Ý: MỖI LABEL CHO THÙNG HÀNG TỪ 1-50lbs LÀ 10$

YÊU CẦU TẠO LABEL NỘI ĐỊA

Thông tin người gửi/ Sender Information


Invalid USA Postal Code.

 

Thông tin người nhận/ Receiver Information


Chi Nhánh JP Xpress *

Thông tin Kiện Hàng


Qty * Weight (lbs) * Dimensions (in) * Declared Value (USD) Description
2 0 Total: 0
Insurance Charge: 0

LƯU Ý:

1. Nếu mua bảo hiểm và thùng hàng bị thất lạc, công ty sẽ đền bù 100% giá trị của thùng hàng đã khai báo.

2. Nếu không mua bảo hiểm và thùng hàng bị thất lạc, công ty không đền bù nhưng công ty sẽ liên lạc bên vận chuyển nội địa để giải quyết vấn đề.

3. Nếu thùng hàng đó thiếu 1 vài món đồ, công ty sẽ không chịu trách nhiệm

4. Xin vui lòng kèm theo list hàng.

5. Nếu dimension thùng (LxWxH) chia cho 139 lớn hơn tổng số lbs thì mình sẽ bị charge theo dimension của thùng. Ví dụ: Thùng hàng của bạn có 49lbs và dimension là 20x22x16, thì cân nặng dimension là (20x22x16):139= 50.6lbs. Vậy trọng lượng bị charge là 50.6lbs.